Technologické centrum Praha

Článek: CO2 nemusí být problémem, ale i možnou surovinou pro další zpracování

...známe cenu myšlenky

Článek: CO2 nemusí být problémem, ale i možnou surovinou pro další zpracování

10.04.2019

Článek: CO2 nemusí být problémem, ale i možnou surovinou pro další zpracování

Internetový deník Průmyslová ekologie publikoval článek Michala Pazoura s vyzývavým titulkem  "CO2 nemusí být problémem, ale i možnou surovinou pro další zpracování", který kromě shrnutí současného nastavení světových politik směřujících k omezení vypouštění skleníkových plynů, k čemuž se zavázalo již mnoho státu světa, nabízí v závěru nadějnou možnost využití CO2 jako suroviny, a to na základě již vložených financí do výzkumu, vývoje a nových technologií.

Článek naleznete na tomto odkazu.