Technologické centrum Praha

TC a činnost sekretariátu předsedy ESFRI

...známe cenu myšlenky

TC a činnost sekretariátu předsedy ESFRI

08.04.2019

TC a činnost sekretariátu předsedy ESFRI

Technologické centrum AV ČR poskytuje podporu pro zajištění činnosti sekretariátu předsedy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), a to od ledna 2019, kdy se funkce ujal RNDr. Jan Hrušák CSc. jako vůbec první předseda ESFRI ze zemí střední a východní Evropy. Činnost předsedy a sekretariátu je hrazena z projektu CZERA 3, jehož aktivity naplňuje Národní informační centrum pro evropský výzkum TC AV ČR. Působiště Jana Hrušáka a jeho sekretariátu v jeho tříleté předsednické funkci zůstává v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského
AV ČR, kde J. Hrušák působí jako výzkumný pracovník. Současně působí J. Hrušák jako odborný konzultant Akademické rady Akademie věd ČR a dále je členem i řady odborných orgánů zabývajících se tvorbou politiky výzkumu, vývoje a inovací, a to jak na národní úrovni ČR, tak v rámci Evropského výzkumného prostoru.

ESFRI bylo založeno roku 2002 z Rozhodnutí Rady EU pro konkurenceschopnost a zasedá ve formátu ministrů odpovědných za agendu výzkumu. (V České republice je to Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, které je od roku 2009 ústředním orgánem státní správy ČR zodpovědným za tvorbu politiky a za financování velkých výzkumných infrastruktur ČR.) ESFRI sdružuje členské státy EU, zástupce Evropské komise a asociované státy k rámcovým programům EU pro výzkum, vývoj a inovace. Jeho hlavním účelem je definování priorit pro implementaci projektů výzkumných infrastruktur panevropského charakteru a významu. Dále je to podpora strategického přístupu evropských států k tvorbě jejich národních politik výzkumných infrastruktur a platforma pro diskuzi evropské politiky výzkumu.

Nejviditelnější formou práce ESFRI je nedávno revidovaná Cestovní mapa ESFRI 2018, která uvádí významné evropské výzkumné infrastruktury. U příležitosti zahájení předsednického mandátu ESFRI Jana Hrušáka bylo 68. plenární zasedání ESFRI uspořádáno v prostorách barokního zámku Liblice.