Technologické centrum Praha

Nová verze anotované grantové dohody (5.0)

...známe cenu myšlenky

Nová verze anotované grantové dohody (5.0)

09.07.2018

Nová verze anotované grantové dohody (5.0)

Evropská komise zveřejnila (3. 7.) na Účastnickém portálu aktualizovanou verzi Anotované modelové grantové dohody (AGA). Všechny aktualizace jsou shrnuty v tabulce v úvodní části dokumentu a pro snadnější orientaci v textu jsou revidované části označeny zeleným symbolem ▪

Změny zahrnují:

    • platby, vracení přeplatku, snížení grantu
    • pilotní model lump sum financování
    • grantovou dohodu pro MSCA Special Needs
    • a další

Kromě Anotované MGA byl aktualizován také seznam problematických oblastí v jednotlivých zemích.

Oba dokumenty jsou ke stažení na Účastnickém portálu v sekci Reference Documents.