Technologické centrum Praha

Částečná politická dohoda o Horizontu Evropa

...známe cenu myšlenky

Částečná politická dohoda o Horizontu Evropa

21.03.2019

Částečná politická dohoda o Horizontu Evropa

Orgány EU dosáhly částečné politické dohody o programu Horizont Evropa. Předběžnou politickou dohodu mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí musí nyní Evropský parlament a Rada ještě formálně schválit. Rozpočtové aspekty programu Horizont Evropa se odvíjejí od celkové dohody o příštím dlouhodobém rozpočtu EU, který Komise navrhla
v květnu 2018.

Synergie s dalšími chystanými programy a politikami EU se stále ještě projednávají a budou záviset na tom, jak v rámci připravovaného dlouhodobého rozpočtu EU dopadnou návrhy
v dalších odvětvích. Předmětem dalších jednání jsou i ustanovení o mezinárodních dohodách o přidružení. 

Komise začne připravovat implementaci programu Horizont Evropa již nyní, tak aby byly první návrhy pracovních programů zveřejněny včas před jeho spuštěním 1. ledna 2021.

Více informací naleznete zde.