Technologické centrum Praha

Nová brožura edice Vademecum H2020 - Direct Personnel Costs

...známe cenu myšlenky

Nová brožura edice Vademecum H2020 - Direct Personnel Costs

19.03.2019

Nová brožura edice Vademecum H2020 - Direct Personnel Costs

V edici Vedemecum H2020 vyšla nová brožura - DIRECT PERSONNEL COSTS: Application of H2020 principles to the calculation of actual personnel costs (for the purpose of financial reporting to the EC) in the Czech environment -, která se zabývá aplikací pravidel Horizontu 2020
při výpočtu osobních nákladů v projektech programu H2020 s ohledem na české prostředí.

Brožura je v anglickém jazyce, česká verze se připravuje.
Brožura je pouze v elektronické podobě, stáhnout ji můžete zde nebo v naší sekci Publikace zde.