Technologické centrum Praha

Pražské vouchery – 2. kolo výzev

...známe cenu myšlenky

Pražské vouchery – 2. kolo výzev

08.03.2019

Pražské vouchery – 2. kolo výzev

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil 2. výzvu Pražských voucherů. Žadateli mohou být malé a střední podniky (MSP) se sídlem v hl. m. Praze, případně se sídlem kdekoliv v rámci ČR, ale s ekonomicky aktivní provozovnou na území hl. m. Prahy zapsanou v živnostenském rejstříku. Žádat mohou pouze právnické osoby (s. r. o., a. s., k. s. apod.).

Podpora bude poskytována formou zpětně proplácené dotace, tzv. voucherem. Voucher opravňuje jeho držitele, tj. příjemce, využít získané finanční prostředky na hrazení předem určených služeb spojených s podporovanými aktivitami.

Jedná se o aktivity:

  1. Inovační projekty
  2. Kreativní služby
  3. Koučing a mentoring
  4. Zahraniční inkubátory
  5. Zahraniční veletrhy a výstavy

Žádosti je možné předkládat  pouze v elektronické podobě prostřednictvím on-line rozhraní na webových stránkách Pražských voucherů. Příjem žádostí o poskytnutí voucheru bude probíhat od 18. 3. do 18. 4. 2019.

Více informací o voucherech naleznete na stránkách Enterprise Europe Network zde.