Technologické centrum Praha

Vojtěch Adam byl hostem třináctého Science Café

...známe cenu myšlenky

Vojtěch Adam byl hostem třináctého Science Café

08.03.2019

Vojtěch Adam byl hostem třináctého Science Café

Již třináctý debatní večer Science Café uspořádala Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) společně se svými partnery 28. února v prostorách Plzeňského domu v Bruselu.

Pozvání tentokrát přijal prof. Vojtěch Adam, který svou vědeckou práci realizuje na pomezí biologie a anorganické chemie a věnuje se také aplikaci pokročilých materiálů v biologii. Prof. Adam se se svým týmem zaměřuje na protein metalothionein, který by mohl být jedním z klíčů k zabránění vzniku rezistence na léčbu nádorových onemocnění prostřednictvím léčiv založených na kovech. Potvrzení této skutečnosti by mohlo v budoucnu přispět k účinnější léčbě. Cílem dalšího ze zajímavých projektů, na kterém se svým týmem pracoval, bylo vyvinout test, jenž poskytne spolehlivou detekci viru Eboly z krve za 15 až 30 minut. Tedy významně rychleji, než umožňuje současná laboratorní diagnostika, a navíc i na odlehlých místech. Další otázky se týkaly např. internacionalizace institucí nebo interdisciplinárního výzkumu.

Vojtěch Adam je prorektorem Mendelovy univerzity v Brně a výzkumným pracovníkem Vysokého učení technického (VUT) v Brně.
Od 1. ledna 2018 je řešitelem ERC Starting Grantu "Towards the Understanding a Metal-Tumour-Metabolismna" na CEITEC VUT
v Brně.

Tradičními partnery při organizaci Science Café byly České centrum v Bruselu, Velvyslanectví České republiky v Bruselu a Zastoupení Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje a hlavního města Prahy v Bruselu.

Foto 1, Foto 2, Foto 3,