Technologické centrum Praha

Akční plán EK pro oběhové hospodářství

...známe cenu myšlenky

Akční plán EK pro oběhové hospodářství

07.03.2019

Akční plán EK pro oběhové hospodářství

Evropská komise zveřejnila souhrnnou zprávu o provádění akčního plánu pro oběhové hospodářství, který přijala v prosinci 2015. Zpráva sděluje hlavní výsledky akčního plánu a
nastiňuje výzvy
, které je stále třeba překonat na cestě ke klimaticky neutrálnímu
a konkurenceschopnému oběhovému hospodářství, v němž se minimalizují tlaky na přírodní a sladkovodní zdroje a ekosystémy.
Zjištění uvedená ve zprávě jsou tématem každoroční konference zainteresovaných stran
v oblasti oběhového hospodářství, která se koná v těchto dnech (6. a 7. března 2019)
v Bruselu.

Více informací zde.