Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha se prezentovalo na konferenci Cirkulární ekonomika v praxi IV

...známe cenu myšlenky

Technologické centrum Praha se prezentovalo na konferenci Cirkulární ekonomika v praxi IV

24.06.2024

Technologické centrum Praha se prezentovalo na konferenci Cirkulární ekonomika v praxi IV

Technologické centrum Praha, koordinátor mezinárodní sítě Enterprise Europe Network v ČR (EEN), prezentovalo své aktivity na již čtvrtém ročníku konference Cirkulární ekonomika v praxi.

Konference, pořádaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, se uskutečnila v industriálním areálu Dolní oblast Vítkovice ve dnech 20.- 21. 6. 2024. Jiří Vavřínek z TC Praha vystoupil v sekci ESG (Environmental, Social, Governance) s příspěvkem Jak síť EEN podporuje udržitelné podnikání. Vystoupení doprovodil dvěma příklady úspěšné spolupráce
s firmami, konkrétně se společnostmi Stabilplastik a Trafin Oil, která je sdíleným klientem
s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje. V druhé části prezentace představil projekt EENergy a jeho dosavadní výsledky. 

Konference byla setkáním zástupců státní správy, odborné veřejnosti a firem, které jsou v různém stupni rozvoje a implementují cirkulární projekty a udržitelnost včetně ESG. Setkání ukázalo na velký posun v celoevropském pojetí udržitelnosti nebo cirkulární ekonomiky a zároveň odhalilo některé limity tohoto dynamicky se rozvíjejícího oboru. 

Technologické centrum Praha se také prezentovalo na stánku ve 3. patře Multifunkční auly GONG, na doprovodné akci ExpoCirk, která umožnila 24 vybraným firmám představit jejich cirkulární projekty nebo služby. Závěrem organizátoři přislíbili pokračovat v této tradici také v roce 2025 a TC Praha i EEN věří, že budou opět u toho.