Technologické centrum Praha

Mutual Learning Event Foresight for Research & Innovation policy

...známe cenu myšlenky

Mutual Learning Event Foresight for Research & Innovation policy

13.06.2024

Mutual Learning Event Foresight for Research & Innovation policy

 V rámci projektu z Horizontu Evropa Eye of Europe se konala 23. května 2024 v Bratislavě první ze série pěti akcí Mutual Learning Event. Cílem projektu je přispět k rozvoji foresightové komunity v oblasti výzkumu a inovací a podpořit využití foresightových metod při tvorbě politik výzkumu a inovací.
V prostorách Úřadu vlády Slovenské republiky se sešlo 40 účastníků z partnerských organizací a externích zástupců ministerstev, státních orgánů, agentur na podporu výzkumu a inovací a dalších evropských institucí. Účelem akcí Mutual Learning Event je usnadnit výměnu informací, zkušeností a praktických dovedností získaných ve využití foresightu v oblasti výzkumu a inovací i dalších výhledových aktivit v EU. Formát akce byl navržen tak, aby umožňoval vzájemnou výměnu zkušeností a učení mezi účastníky. Prezentace o evropském foresightovém prostředí v oblasti výzkumu a inovací a studie ze čtyř zemí představily příklady praktického využití foresightu ve výzkumu a inovacích a vytvořily základní bázi pro nastavení diskuse ve dvou interaktivních sekcích.

Michal Pazour z TC Praha představil kontext a roli Mutual Learning Event a přehled akcí mutual learning exercices, na které aktivity projektu navazují.

 

Více o konané akci si přečtěte na webu STRAST zde.