Technologické centrum Praha

Jak na efektivní management ve výrobě

...známe cenu myšlenky

Jak na efektivní management ve výrobě

17.06.2024

Jak na efektivní management ve výrobě

Technologické centrum Praha ve spolupráci s poradenskou společností BDO Czech Republic s.r.o. zorganizovalo ve svých prostorách ve dnech 10. - 11. června 2024 dvoudenní bezplatné školení zaměřené na zvyšování efektivity (nejen) ve výrobě, a to prostřednictvím metodiky Lean Six Sigma.

Lean Six Sigma je dlouhodobě považována za vysoce účinnou metodiku zlepšování procesů a provozní dokonalosti. Kombinuje principy štíhlé výroby a řízení kvality a pomáhá mnoha organizacím dosáhnout významných úspor nákladů, snížení počtu vad a zvýšení spokojenosti zákazníků.

Na školení byla popsána a diskutována témata jako zvyšování efektivity výroby a výrobních kapacit, nastavení firemního přístupu ke kontinuálnímu zvyšování produktivity, přístup k trvalému řešení problémů, snižování nákladů na nekvalitu a další. Účastníci ze sedmi klientských firem obdrželi v závěru školení po absolvování testu certifikát Lean Six Sigma Yellow Belt.

TC Praha děkuje společnosti BDO Czech Republic s.r.o. za spolupráci a účastníkům přeje, ať se jim daří nové poznatky úspěšně aplikovat v praxi.

V případě zájmu o danou problematiku kontaktujte P. Hladíka, hladik@tc.cz