Technologické centrum Praha

EEN Meeting Day – aktuality v oblasti podpory MSP

...známe cenu myšlenky

EEN Meeting Day – aktuality v oblasti podpory MSP

12.06.2024

EEN Meeting Day – aktuality v oblasti podpory MSP

Technologické centrum Praha, koordinátor Enterprise Europe Network ČR (EEN ČR), uspořádalo networkingové a diskuzní setkání se zástupci různých spolupracujících organizací nazvané „EEN Meeting Day“. Se členy konsorcia EEN ČR se sešli zástupci ministerstev relevantních k problematice podpory malých a středních firem a odborníci z organizací na podporu podnikání (CzechTrade, Hospodářská komora ČR, spolek CzechInno, Národní klastrová asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, různá inovační centra apod.).

Na setkání byla diskutována tři témata, která jsou v centru služeb nabízených malým a středním podnikům sítí Enterprise Europe Network. Ta byla ustavena před více než 16 lety Evropskou komisí jako největší mezinárodní síť podpory podnikání a technologické spolupráce. Těmito tématy, ovlivňujícími v dnešní době konkurenceschopnost nejen evropských firem, byly internacionalizace a inovace, digitalizace a udržitelnost. Každé téma bylo uvedeno zástupcem Ministerstva průmyslu a obchodu, který popsal danou problematiku z pohledu ministerstva.

Petr Filipi, ředitel Odboru inovativních a digitálních řešení Sekce fondů EU, se věnoval prvním dvou tématům. Předestřel plány MPO zacílit podporu vědy a výzkumu na konkrétní, pro český průmysl zásadní obory, a více dbát na efektivitu vynaložených peněz. Následná diskuze se zaměřila na problematiku nastavování výzev či posuzování kvality projektových návrhů, ale i další témata. P. Filipi uvítal zpětnou vazbu od zúčastněných odborných organizací, např. tipy na zjednodušení projektové žádosti v některých výzvách v OP TAK nebo služby odborného poradenství v oblasti kyberbezpečnosti.

Téma udržitelnosti v kontextu českého průmyslu a požadavků kladených na české firmy poté přehledně zmapovala Pavlína Kulhánková, ředitelka Odboru průmyslové ekologie na MPO. Následná diskuze byla věnována názorům na problematiku ESG reportů, snižování uhlíkové stopy
v průmyslových podnicích, udržitelnému designu či edukačním aktivitám v této oblasti.

Akce se setkala s pozitivním ohlasem účastníků, kteří ocenili otevřenou výměnu informací týkající se diskutovaných témat a také možnost navázat nové kontakty a posílit vzájemné vztahy a spolupráci.