Technologické centrum Praha

Konsorcium Foresight on Demand bude pokračovat další čtyři roky

...známe cenu myšlenky

Konsorcium Foresight on Demand bude pokračovat další čtyři roky

04.06.2024

Konsorcium Foresight on Demand bude pokračovat další čtyři roky

Konsorcium Foresight on Demand, jehož je Technologické centrum Praha členem, poskytuje Evropské komisi a čtrnácti organizacím EU vědecky podložené a systémové poradenství v oblasti vědeckého a technologického plánování. Prodloužení úspěšné spolupráce konsorcia Foresight on Demand (FOD) umožňuje Evropské komisi pohotově získat potřebné znalosti o budoucím vývoji a předvídat kapacity ve vlastních organizacích. Znalosti jsou rozvíjeny v rámci participativních procesů, které slouží k orientaci a podpoře evropských investičních plánů v oblasti vědy, výzkumu, technologií a inovací.

Konsorcium Foresight on Demand, vybavené hlubokými odbornými znalostmi v oblasti foresightu a zkušenostmi ze čtyřleté spolupráce s evropskými klienty, je díky další spolupráci připraveno na nové úkoly a projekty, které přispějí k odolnosti a transparentnosti tvorby evropských politik. Těmto budoucím úkolům se bude věnovat patnáct klíčových partnerů - renomovaných výzkumných a technologických organizací i specializovaných partnerů v oblasti foresightu, pět přidružených partnerských organizací a globální síť odborníků na foresight.

Více informací naleznete na stránkách projektu

FOD2.jpg