Technologické centrum Praha

Vyhlášena soutěž o Cenu Inženýrské akademie ČR za rok 2024

...známe cenu myšlenky

Vyhlášena soutěž o Cenu Inženýrské akademie ČR za rok 2024

29.05.2024

Vyhlášena soutěž o Cenu Inženýrské akademie ČR za rok 2024

Soubory:

Inženýrská akademie ČR, z.s. vyhlašuje soutěž o Cenu Inženýrské akademie ČR za rok 2024 za vynikající realizovaný technický projekt. 
Návrhy na udělení Ceny IA ČR mohou předkládat právnické a fyzické osoby ČR.

Informace a návrhový list zájemci získají na www.eacr.cz.

Návrh na udělení Ceny IA ČR je možné zasílat v písemné formě na Sekretariát IA ČR, Národní třída 3, 110 00 Praha 1 nebo elektronicky na adresu iacr@eacr.cz

Uzávěrka k podání je 30. června 2024.

Cena bude předána v Betlémské kapli dne 25. listopadu 2024 za přítomnosti partnerů.

Informace přikládáme též v příloze.