Technologické centrum Praha

Kulatý stůl k ochraně spotřebitelů před padělanými výrobky

...známe cenu myšlenky

Kulatý stůl k ochraně spotřebitelů před padělanými výrobky

23.05.2024 Autor: V. Suchý

Kulatý stůl k ochraně spotřebitelů před padělanými výrobky

Padělky průmyslových výrobků, které v současnosti ve velkém množství pronikají z asijských zemí na trh Evropské unie, způsobují značné finanční ztráty a omezují růst nových pracovních míst a inovací zejména v textilním, hračkářském, kosmetickém a elektrotechnickém sektoru. V některých případech mohou navíc tyto padělky představovat pro spotřebitele i závažná zdravotní nebo bezpečnostní rizika.

Sdružení českých spotřebitelů uskutečnilo v dubnu letošního roku dotazníkové šetření mezi 225 domácími spotřebiteli a firmami, jehož cílem bylo zjistit, jak tito respondenti vnímají rizika spojená s různými padělanými výrobky a jak hodnotí možné způsoby obrany před padělky. Výsledky šetření byly prezentovány širší odborné veřejnosti 22. května 2024 formou kulatého stolu, na jehož organizaci se spolupodílelo Technologické centrum Praha a Rada kvality České republiky.

Výsledky realizovaného průzkumu, které detailně komentoval Viktor Vodička, ředitel Sdružení českých spotřebitelů, potvrdily, že velká většina oslovených spotřebitelů i firem se již ve své praxi dříve s padělanými výrobky setkala. Především v případě padělaných potravin, léčiv a elektrotechnických výrobků spotřebitelé jasně vnímají rozmanitá rizika spojená s užíváním těchto padělků. Mladší spotřebitelé a malé a střední firmy se více zajímají o možnosti ověřování originality výrobků a považují za důležitou i ochranu souvisejících průmyslových práv.

V programu kulatého stolu zazněly i příspěvky a diskuzní vystoupení specialistů z dalších organizací, které se zabývají různými aspekty boje s padělky, mj. z Úřadu průmyslového vlastnictví, České obchodní inspekce, Celní správy ČR a Spotřebitelského fóra.

Kulatého stolu a následné diskuse se zúčastnilo celkem 36 zájemců. Výsledky zmíněného šetření a záznam z kulatého stolu (včetně prezentací) jsou k nahlédnutí na stránkách Sdružení českých spotřebitelů.

Pro více informací k dané problematice kontaktujte V. Suchého z TC Praha, suchy@tc.cz

 

Článek, který informuje o akci a celkově o evropské problematice padělků, byl publikován 4. 6. na zpravodajském portále EURACTIV.cz zde.