Technologické centrum Praha

Ochrana duševního vlastnictví na trzích jihovýchodní Asie

...známe cenu myšlenky

Ochrana duševního vlastnictví na trzích jihovýchodní Asie

22.05.2024

Ochrana duševního vlastnictví na trzích jihovýchodní Asie

Technologické centrum Praha ve spolupráci s agenturou CzechTrade a South-East Asia IP SME Helpdesk uspořádaly dne 21. května 2024 seminář určený pro české exportně orientované firmy, který byl zaměřen na praktické otázky spojené s ochranou duševního a průmyslového vlastnictví na trzích zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). Tento lidnatý region zaznamenává v současnosti prudký demografický i hospodářský růst a přitahuje tak přirozeně i narůstající počet českých firem, které na zdejších trzích nacházejí uplatnění nejen pro své kvalitní výrobky a služby, ale i řadu dalších podnikatelských příležitostí.

Program semináře zahájili Petr Hladík, zástupce Technologického centra Praha a koordinátor EEN ČR, a Petr Slowik, ředitel kanceláře CzechTrade v Bangkoku, kteří stručně charakterizovali aktivity obou organizací, jež podporují uplatnění českých firem v uvedeném regionu. Klíčovou přednášku následně přednesl zkušený IP expert Karl Rackette (South-East Asia IP SME Helpdesk). Seznámil posluchače s hlavními zásadami ochrany průmyslových práv s důrazem na specifika jejich registrace, ochrany a vymáhání v jednotlivých zemích ASEAN, včetně nabídky souvisejících bezplatných konzultačních a podpůrných služeb, které evropským proexportním firmám poskytuje South-East Asia IP SME Helpdesk. Jan Bárta (AK barta.legal) v navazujícím příspěvku živou formou přiblížil účastníkům možnosti domácích advokátních a patentových kanceláří, jejichž specializovaných služeb mohou české firmy strategicky využívat k ochraně svého duševního vlastnictví ještě předtím, než fyzicky vstoupí na asijský trh. V závěrečném příspěvku informovala posluchače Eva Bernardová (Úřad průmyslového vlastnictví) o aktuálním evropském programu dotační podpory „Fond pro malé a střední podniky 2024“, který domácím malým a středním firmám umožňuje výrazně snižovat náklady na analýzu a registraci jejich duševního vlastnictví v zahraničí, včetně některých zemí ASEAN.

Semináře, který byl účastníky velmi pozitivně hodnocen, se zúčastnilo celkem 24 posluchačů, převážně představitelů technologicky a exportně orientovaných firem.

Pro více informací k dané problematice kontaktujte V. Suchého, suchy@tc.cz 

(Na fotografii Karl Rackette)