Technologické centrum Praha

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

...známe cenu myšlenky

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

22.05.2024

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10). Setkání se účastnili pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců.

Akci uvedla náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová, která podpořila tyto aktivity a zdůraznila význam zapojení všech relevantních stakeholderů.

Ředitelka odboru výzkumu a vývoje Lucie Núñez Tayupanta představila aktuální aktivity MŠMT a plánované kroky do budoucna. V rámci příprav na 10. rámcový program bude MŠMT do konce roku 2024 formulovat národní pozici, která vznikne na základě veřejných národních konzultací ve spolupráci s TC Praha. Všichni zainteresovaní stakeholdeři se budou moci vyjádřit prostřednictvím dotazníkového šetření v průběhu července a srpna 2024.

Sledujte informace o dalším vývoji příprav nového programu ve speciální sekci webu k FP10.