Technologické centrum Praha

Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

...známe cenu myšlenky

Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

20.05.2024

Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Soubory:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nyní přijímá návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené významnými vědkyněmi a vědci v roce 2024. Podrobné informace a veškeré potřebné dokumenty naleznete na webu MŠMT.