Technologické centrum Praha

Spolupořádali jsme Národní informační den CBE JU

...známe cenu myšlenky

Spolupořádali jsme Národní informační den CBE JU

16.05.2024

Spolupořádali jsme Národní informační den CBE JU

Technologické centrum Praha ve spolupráci s BioEast hubem CZ a evropským partnerstvím pro cirkulární bioekonomiku (Circular Bio-based Economy – CBE JU) uspořádalo dne 14. 5. národní informační den s cílem představit zájemcům z řad akademického i firemního sektoru možnosti spolupráce s CBE JU a zejména příležitosti v aktuálně otevřených výzvách, které budou mít uzávěrku 18. 9. 2024. CBE JU je jedním z institucionálních partnerství, které bylo uzavřeno mezi Evropskou komisí a průmyslovým konsorciem pro bioekonomický průmysl (Bio-based Industry Consortium – BIC) a je finančně podpořené z programu Horizont Evropa.

Po přivítání účastníků ze strany pořadatelů - Nadi Koníčkové za TC Praha a Marie Kubaňkové za BioEast hub CZ - uvedla Šárka Štejnarová účastníky do širšího kontextu možností spolupráce
v evropských partnerstvích z pohledu Ministerstva zemědělství. Roli výboru národních zástupců
v CBE JU přiblížil jeho člen nominovaný za ČR prof. David Kubička.

Vedoucí odboru pro implementaci programu CBE JU Virginia Puzzolo a manažer pro inovace a programování průmyslového konsorcia BIC Samuele Ambrosetti představili cíle CBE JU, které jsou definovány ve Strategické výzkumné a inovační agendě. Přiblížili konkrétní témata aktuálně otevřených výzev, specifika požadavků a zejména faktory, které zvyšují šanci uspět ve výzvách. Posluchači měli možnost seznámit se s konkrétními příklady aktivit a produktů českých firem působících v oblasti bioekonomiky – ProPelety reprezentoval Vladimír Hájek a společnost Bohempia Tomáš Rohal, obě firmy jsou členy BioEast hubu CZ. Průmyslový klastr podporující všestranné využití konopí představila jeho prezidentka Hana Gabrielová. V odpoledním programu navštívili hosté z CBE JU spolu se zástupci BioEast Hubu a TC Praha společnost Biopreparáty v jejich sídle v Úherci, kde měli možnost podrobně se seznámit s inovativními řešeními v oblasti produkce a využití biologických přípravků pro ochranu plodin na bázi mikroskopické houby Pythium oligandrum.

Akce přispěla nejen ke zvýšení povědomí o možnostech spolupráce s partnerstvím CBE JU, ale zahraniční hosté též velmi ocenili možnost seznámit se s potenciálem zdejších firem v rychle se rozvíjející oblasti bioekonomiky.

Prezentace z akce:

_DSC7695.JPG   _DSC7687.JPG

 

Národnímu infodni předcházelo setkání partnerů BioEast Hubu na TechAgro v dubnu v Brně.
Na video s rozhovory účastníků setkání se můžete podívat na YouTube zde.

BioEast Hub_Brno.jpg