Technologické centrum Praha

Zahajujeme spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje

...známe cenu myšlenky

Zahajujeme spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje

03.05.2024 Autor: STRAST

Zahajujeme spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje

Technologické centrum Praha v květnu zahájí spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje a vypracuje pro ni Základní evaluaci Regionální inovační strategie (RIS3) Plzeňského kraje.
Cílem je expertní vyhodnocení efektů a dopadů RIS3 Plzeňského kraje, především efektů vybraných strategických intervencí zařazených v Akčním plánu RIS3 Plzeňského kraje, dále také ověření fungování procesu podnikatelského objevování nových příležitostí v kraji.
Hodnocení bude probíhat do konce března 2025 a bude kombinovat kvalitativní a kvantitativní metody výzkumu, jako jsou rešerše dokumentů a zdrojů dat, řízené strukturované rozhovory, fokusní skupiny i dotazníková šetření.
Výsledky evaluace napomohou optimalizovat realizaci RIS3 Plzeňského kraje, zajistí její efektivní řízení i účinnost inovační politiky v kraji a budou využity pro aktualizaci strategie v roce 2025.