Technologické centrum Praha

ČR v bezpečnostním výzkumu v Horizontu Evropa

...známe cenu myšlenky

ČR v bezpečnostním výzkumu v Horizontu Evropa

06.05.2024 Autor: V. Vojtěch

ČR v bezpečnostním výzkumu v Horizontu Evropa

Soubory:

Příspěvek Technologického centra Praha z 8. dubna 2024 informoval o účasti evropských zemí
v Evropském obranném fondu (EDF) v letech 2021–2022. (EDF pro ČR evidoval 18 účastí
s nárokovaným příspěvkem EU 9,7 mil. €.) Navažme na něj a zaměřme se na účast v Klastru 3 – civilní bezpečnost pro společnost.
Klastr 3 je zaměřen na komplexní, multioborový přístup k řešení otázek civilní bezpečnosti – cílem je především ochrana občanů a evropského hospodářství, veřejných prostor a kritických infrastruktur před terorismem, trestnou činností a hrozbami přírodních katastrof a v neposlední řadě i zajištění bezpečného digitálního prostředí. Součástí výzkumu je pochopení příčin terorismu a trestné činnosti, aby mohla být zajištěna účinná prevence a inovace technologií a postupů pro včasné varování a také pro rychlou a účinnou reakci v případě reálného nebezpečí. Ochrana vnějších hranic je zaměřena na legální, bezpečný a zároveň rychlý pohyb lidí i zboží. Cílem v oblasti kybernetické bezpečnosti je vytvoření důvěryhodného a hlavně bezpečného digitálního prostředí
s využitím nejnovějších technologií a služeb.


Celkový statistický přehled o účastech v Klastu 3 k březnu 2024 si přečtěte na webu HE zde.