Technologické centrum Praha

Jarní výzva v podprogramu INTER-EUREKA

...známe cenu myšlenky

Jarní výzva v podprogramu INTER-EUREKA

26.04.2024

Jarní výzva v podprogramu INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v polovině dubna výzvu k předkládání návrhů mezinárodních projektů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v rámci podprogramu INTER-EUREKA. Výzva je zacílena na programy Clusters a Network projects mezinárodní sítě Eureka. V rámci výzvy bude podpořena česká část bilaterálních nebo multilaterálních výzkumných projektů, které budou realizovány v konsorciu partnerů států sítě Eureka.

Projekty nejsou tematicky omezeny, v případě programu Clusters se odvíjí od zaměření klastru. 

Oprávněným žadatelem je malý, střední nebo velký podnik, dalším účastníkem projektu v ČR (je-li přizván) může být malý, střední, velký podnik nebo výzkumná organizace.

Financování:

Intenzita podpory u podniků může dosahovat 40 – 80 % uznaných nákladů, a to v závislosti na navržené kategorii výzkumu a typu uchazeče. Max. výše podpory na projekt v jednom kalendářním roce činí:

  • 3 mil. Kč v případě jednoho uchazeče z ČR
  • 4 mil. Kč v případě dvou a více uchazečů z ČR

Více informací naleznete na webu MŠMT ZDE.

Deadline pro předkládání projektů je 30. května 2024.

Pro více informací o této výzvě kontaktujte B. Vacátkovou (TC Praha), vacatkova@tc.cz