Technologické centrum Praha

Při výběru hostitelské instituce pro individuální granty MSCA je důležitým faktorem atraktivita výzkumného systému země

...známe cenu myšlenky

Při výběru hostitelské instituce pro individuální granty MSCA je důležitým faktorem atraktivita výzkumného systému země

24.04.2024 Autor: Daniel Frank

Při výběru hostitelské instituce pro individuální granty MSCA je důležitým faktorem atraktivita výzkumného systému země

Mobilita zájemců o individuální granty MSCA na úrovni jednotlivých zemí je silně ovlivněna různou úrovní kvality národních systémů výzkumu a inovací hostitelských zemí. Atraktivita národního systému VaVaI je zjevně jedním ze silných faktorů, který má vliv na uchazeče a stipendisty individuálních grantů MSCA při jejich výběru hostitelské země, ve které chtějí rozvinout svou postdoktorskou vědeckou kariéru. Můžeme tedy konstatovat, že výběr hostitelské země uchazeči o individuální granty MSCA je do značné míry odrazem atraktivity výzkumného systému těchto zemí.

Stručná analýza připravená Technologickým centrem Praha je k dispozici zde.