Technologické centrum Praha

Podcast: O reformě transferu znalostí s Helenou Langšádlovou

...známe cenu myšlenky

Podcast: O reformě transferu znalostí s Helenou Langšádlovou

23.04.2024

Podcast: O reformě transferu znalostí s Helenou Langšádlovou

Využití výsledků výzkumu a inovací je důležitým požadavkem pravidel programu Horizont Evropa. Usnadnit by jej měla reforma transferu výsledků a znalostí připravená týmem ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. V podcastu hovoříme o tom, v čem reforma spočívá, a jaké má mít dopady. Ale také o podnikavosti českých studentů. Podle H. Langšádlové je důležité podporovat podnikavost už na středních školách. Na rozdíl např. od Spojených států amerických či Izraele se bojíme jít do rizika. V českém prostředí jsou totiž děti již na základních školách často trestány za chyby a selhání. A založit např. spinoff je velké riziko, myslí si H. Langšádlová.