Technologické centrum Praha

Česko má již přes 1000 financovaných účastí v programu Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Česko má již přes 1000 financovaných účastí v programu Horizont Evropa

19.04.2024 Autor: Vladimír Vojtěch

Česko má již přes 1000 financovaných účastí v programu Horizont Evropa

Soubory:

K 26. březnu 2024 evidovala databáze Evropské komise eCORDA pro Českou republiku 1 056 financovaných účastí v 768 projektech programu Horizont Evropa (HE). K témuž datu nárokovali tuzemští účastníci čistý příspěvek EU ve výši 383 milionů €. Mezi členskými zeměmi EU a
k programu HE přidruženými zeměmi si ČR dlouhodobě udržuje 17. pozici, a to jak z hlediska počtu účastí, tak z hlediska čistého příspěvku EU.
Pro srovnání s ostatními zeměmi jako Polsko či Slovinsko a pro celkový přehled si přečtěte článek na webu Horizon Evropa.