Technologické centrum Praha

Foresight pro politiku výzkumu a inovací

...známe cenu myšlenky

Foresight pro politiku výzkumu a inovací

12.04.2024

Foresight pro politiku výzkumu a inovací

Technologické centrum Praha je členem konsorcia projektu z programu Horizont Evropa „Eye of Europe“, který cílí především na zlepšení zapojení metod foresightu a výhledových aktivit do tvorby politik v oblasti výzkumu a inovací v Evropě.

Metody foresightu se v Evropské unii stávají důležitou součástí tvorby politik a tvůrci politik výzkumu a inovací na evropské i národní úrovni uznali jako první v Evropě potenciál foresightu pro práci s výzvami a příležitostmi k budoucímu nasměrování politik, strategií a k tvorbě programů výzkumu a inovací.
Projekt „Eye of Europe“ sdružuje 14 partnerů z 11 evropských zemí s rozdílnou úrovní institucionalizace a zapojení foresightové komunity v oblasti výzkumu a inovací do podpory rozhodovacího procesu a má za cíl posílit fungování této komunity, zlepšit využití foresightu a užší zapojení společnosti do tvorby politik.
TC Praha se věnuje využití metod foresightu a zapojení občanů do tvorby politik a strategií výzkumu a inovací dlouhodobě, své zkušenosti využije v částech řešení projektu věnovaným školením těchto metod a jejich aplikacím.

První akcí, kterou TC Praha pořádá ve spolupráci s Úřadem vlády Slovenské republiky, je Mutual Learning Event: Foresight for Research & Innovation policy: emerging practices. Workshop se uskuteční 23. května 2024 v Bratislavě, představí foresightové aktivity v evropském výzkumném kontextu a přinese srovnání zapojení foresightu do tvorby politik v zemích, jako jsou Slovensko, Finsko, Německo a Švédsko.