Technologické centrum Praha

Vyšlo Echo č. 2/2024

...známe cenu myšlenky

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Vyšlo Echo č. 2/2024

Soubory:

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru a bude diskusním fórem všech, kdo pracují ve výzkumu, vývoji, inovacích a kdo řídí související administrativní struktury.

Jedním z klíčových pilířů časopisu bylo po celou dobu jeho existence představování úspěšných aktérů výzkumu v ČR, kteří se dokázali prosadit na mezinárodní úrovni, a evropské projekty, na kterých se významně podílela česká pracoviště. V tomto vydání časopisu nám svou vědeckou kariéru a cestu k prestižnímu grantu ERC přiblíží Zuzana Musilová z PřF UK.  Dalšími nosnými tématy tohoto vydání  jsou zapojení společenských a humanitních věd do programu Horizont Evropa, podpora mezinárodního výzkumu v oblasti kvantových technologií v EU a ČR či podpora výzkumná spolupráce na Slovensku prostřednictvím „Matching“ grantů.