Technologické centrum Praha

Aktuální informace k programům Eureka

...známe cenu myšlenky

Aktuální informace k programům Eureka

27.03.2024

Aktuální informace k programům Eureka

V druhé polovině března se (v hybridním formátu) uskutečnil informační den k programům Eureka, který pořádalo Technologické centrum Praha ve spolupráci s MŠMT.

Eureka Network podporuje projekty mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací ve více než 45 zemích světa. Musí se jednat o tržně-orientované projekty, kde zúčastněné subjekty, především malé a střední podniky, samy rozhodují o zaměření svého výzkumu (jde o podněty zdola nahoru). Mechanismus financování probíhá na národních úrovních (v případě Network projects, Globalstars, klastrů a Eurostars-3), programy Innowwide a Investment Readiness Programme (IRP) jsou plně zastřešené sekretariátem Eureka a vše probíhá na mezinárodní úrovni.

Od 16. 4. do 30. 5. 2024 otevře MŠMT výzvu Inter-Eureka pro předkládání projektových žádostí v rámci Network projects a klastrových programů. Do 16. 5. je možné stále předkládat projekty do Globalstars Brazil a v přípravě je nová „iniciativa“ Globalstars New Jersey na řešení dopadů přírodních katastrof. Sedmá výzva programu Eurostars-3 určená i pro start-upy a kladoucí větší důraz na inovace bude otevřena od 12. 7. do 12. 9. V letních měsících bude možné předkládat projekty také do programu Innowwide. Ten podporuje projekty zacílené na ověření tržního potenciálu na mezinárodních trzích (v Africe, Americe, Asii a Oceánii) ve spolupráci s lokálním partnerem či se může jednat o úvodní fázi budoucího mezinárodního výzkumného projektu s místními partnery v cílové zemi.

Aktuální informace lze sledovat na www.eurekanetwork.org a www.msmt.cz

V případě dotazů kontaktujte klara.musilova@msmt.cz (MŠMT) a vacatkova@tc.cz (TC Praha).