Technologické centrum Praha

Kaskádové granty v Horizontu Evropa

...známe cenu myšlenky

Kaskádové granty v Horizontu Evropa

28.03.2024 Autor: L. Švejcarová

Kaskádové granty v Horizontu Evropa

V programu Horizont Evropa narůstají příležitosti pro získání tzv. kaskádového financování, kde příjemce podpory vyhlásí v průběhu realizace projektu vlastní výzvy k podávání návrhů.

Tyto otevřené výzvy (open calls) jsou zveřejňovány na k tomu určené stránce Funding & Tenders portálu a na webových stránkách jednotlivých projektů, tj. poskytovatelů. Výzev je průběžně otevřeno až několik desítek, výše grantů se obvykle pohybuje do 60 tisíc € a doba realizace projektu bývá menší než 1 rok. 

Oprávněnými žadateli jsou převážně malé a střední podniky, ale mnoho výzev je otevřeno všem inovátorům nezávisle na typu organizace. Žadatelé zpravidla nemusejí tvořit projektové konsorcium. Vyplnění žádosti o kaskádový grant bývá časově nenáročné.

Tato finanční podpora "třetích stran" označovaná též jako Financial support to third parties (FSTP) se řídí pravidly rámcového programu Horizont Evropa.

Pro více informací kontaktujte NCP pro Klastr 4 Lenku Švejcarovou, svejcarova@tc.cz.

Informace o kaskádovém financování v programu Horizont Evropa lze získat i v prezentacích uložených v Portálu evropských národních kontaktů.