Technologické centrum Praha

Vyhodnocení veřejné konzultace - „Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR“

...známe cenu myšlenky

Vyhodnocení veřejné konzultace - „Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR“

27.02.2024

Vyhodnocení veřejné konzultace - „Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR“

Zástupci Technologického centra Praha (Michal Pazour a Petr Kučera ) se zapojili do autorského týmu, který hodnotil výsledky veřejné konzultace k dokumentu Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČRTechnologické centrum Praha mělo za úkol realizaci a vyhodnocení šetření. Partnerství pro vzdělávání 2030+ bylo zadavatelem šetření a tvůrcem metodiky. Společnost Govlab se zabývala analýzou otevřených otázek v šetření.

Cílem veřejné konzultace bylo podpořit vznik odborné a politické shody na tom, jaké změny ve veřejné správě jsou nutné pro podstatné zlepšení vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí dětí a žáků v ČR. 

Vyhodnocení veřejné konzultace naleznete na webu ústavu Partnerství pro vzdělávání 2030+