Technologické centrum Praha

Střípek k diskusím o budoucí podobě priority Widening v 10. RP

...známe cenu myšlenky

Střípek k diskusím o budoucí podobě priority Widening v 10. RP

25.02.2024

Střípek k diskusím o budoucí podobě priority Widening v 10. RP

Diskuze o budoucí podobě priority Rozšiřování účasti a šíření excelence (Widening participation and Spreading Excellence) jsou nyní velmi aktuální. Živě se debatuje o směřování této priority v následujícím 10. RP. Objevují se však také názory, že Widening není vhodné do RP vůbec zařazovat.

ČR se v prioritě Widening daří. Naše země získává prostřednictvím priority Widening 14 % své celkové finanční podpory z programu Horizont Evropa a v projektech Wideningu působí 30 % všech českých koordinátorů projektů, z nichž nemalou část tvoří projekty konsorciálního charakteru, ve kterých mají české instituce šanci spolupracovat s mnoha excelentními institucemi ze západní Evropy. Tato fakta predikují jasný postoj ČR k začlenění nástrojů Widening do budoucího 10. RP přesvědčivěji než sebelépe formulované politické proklamace.

Podrobněji se tomuto tématu věnujeme v analýze TC Praha uvedené zde.