Technologické centrum Praha

Počty projektů programu Horizont Evropa s oceněním Seal of Excellence

...známe cenu myšlenky

Počty projektů programu Horizont Evropa s oceněním Seal of Excellence

13.02.2024 Autor: Daniel Frank

Počty projektů programu Horizont Evropa s oceněním Seal of Excellence

Soubory:

Lednová verze databáze EK eCorda umožnila identifikovat projekty programu Horizont Evropa, které obdržely ocenění Seal of Excellence (SoE - Pečeť excelence) v letech 2021 až 2023. Zopakujme, že SoE je značka kvality projektů, která byla poprvé zavedena již v minulém rámcovém programu Horizont 2020 (2014-2020). Postupně se stala klíčovým nástrojem pro vytváření synergií mezi programy, které financují výzkum a inovace.

SoE se uděluje návrhům projektů, které byly předloženy ve výzvách programu Horizont Evropa a které se umístily nad předem stanovenými prahovými hodnotami kvality, ale z důvodu rozpočtových omezení nebyly v programu Horizont Evropa financovány.

SoE se v současné době uděluje návrhům projektů, které se hlásí do výzev následujících částí programu Horizont Evropa:

  • EIC Accelerator
  • EIC Transition (pouze jednotliví žadatelé z řad malých a středních podniků jsou způsobilí pro získání SoE)
  • postdoktorská stipendia v rámci akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA - PF)
  • Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) COFUND
  • Teaming
  • Mise programu Horizont Evropa zaměřená na přizpůsobení se změně klimatu
  • ERC Proof of Concept

     

V tabulce 1 jsou uvedeny projekty, které získaly ocenění SoE v dosavadním průběhu programu Horizont Evropa. Z celkového množství 4 431 projektů s oceněním SoE se mohou výsledky hodnocení z programu Horizont Evropa využít v jiných programech a nástrojích teoreticky u 3 729 projektů. (Relativně velké množství projektů (702) uvedených na rezervním listu s oceněním SoE bylo nakonec financováno z rozpočtu programu Horizont Evropa.)

Fig1_SoE_Frank_TC_prague_012024.jpg

Tabulka 1: Počet projektů  s oceněním SoE v relevantních částech programu Horizont Evropa

Tabulka 2 udává počet projektů  s českou účastí s oceněním SoE v relevantních částech programu Horizont Evropa. SoE byla udělena 65 projektům programu Horizont Evropa s českou účastí. V 63 projektech se jedná o projekty s českým koordinátorem. Výsledky hodnocení programu Horizont Evropa lze využít u 49 projektů, protože 16 projektů s oceněním SoE získalo nakonec finanční prostředky z programu Horizont Evropa. Největší šanci na realizaci mají projekty s oceněním SoE zaměřené na vědeckovýzkumné pobyty pro postdoktorandy (MSCA - PF), které mohou být financovány prostřednictvím nástroje MSCA Fellowships CZ, který implementuje MŠMT v OP JAK.  Pro nefinancované projekty EIC Accelarator s oceněním SoE je k dispozici program SIGMA, který řídí TA ČR. Jako problematické se naopak jeví využití výsledků hodnocení z programu Horizon Evropa u konsorciálních projektů spadajících pod misi programu Horizont Evropa zaměřenou na přizpůsobení se změně klimatu. Zde dosud neexistují na evropské ani národní úrovni vhodné implementační nástroje. Na národní úrovni zatím není implementována podpora držitelům SoE ERC Proof of Concept.

Fig2_SoE_Frank_TC_prague_012024.jpg

Tabulka 2: Počet projektů s českou účastí s oceněním SoE v relevantních částech programu Horizont Evropa
(Tabulky jsou stažitelné jako obrázky také v přílohách)

Autor: Daniel Frank, TC Praha, frank@tc.cz, 13. 2. 2024