Technologické centrum Praha

Do Česka míří na fellowship 19 postdoků

...známe cenu myšlenky

Do Česka míří na fellowship 19 postdoků

14.02.2024 Autor: Lyudmyla Tysyachna

Do Česka míří na fellowship 19 postdoků

Jako již tradičně rekapitulujeme výsledky výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships, hlavního nástroje EU na podporu individuálních vědecko-výzkumných pobytů postdoků v zahraničí.

Výzva MSCA PF 2023 v číslech

Ve výzvě MSCA PF 2023 se o fellowship ucházelo celkem 8 039 žadatelů z celého světa, tedy o 995 více než v předchozím roce. Alokace ve výši 260 mil. EUR umožnila Evropské komisi podpořit 1 249 projektů, tedy nepatrně více (o 14) než v loňském roce. Celková úspěšnost ve výzvě 2023 činila 15,8 %. Oproti roku 2022 se tak šance žadatelů na úspěch v této vysoce konkurenční výzvě mírně snížily, a to o 1,7 %.

Převážná většina (1 110, tzn. 88,9 %) podpořených projektů bude realizovaná formou tzv. European Postdoctoral Fellowships na území členských států EU a zemí asociovaných k rámcovému programu. Dalších 139 žadatelů uskuteční svůj pobyt jako Global Postdoctoral Fellowship, a stráví tedy nejprve 1-2 roky ve třetí zemi neasociované k rámcovému programu, nejčastěji v USA, Švýcarsku, Kanadě či Japonsku, aby následně získané poznatky uplatnili v rámci tzv. návratové fáze opět na území Evropy či přidružených zemí.

Podobně jako v uplynulém roce bylo nejvíce projektových návrhů podáno do společensko- a humanitně-vědního panelu (SOC, 25,2 %), následovaného vědami o živé přírodě (LIF, 21,7 %) a chemickými vědami (14,4 %). Díky synergiím s programem Euratom, který na postdoktorské fellowshipy každoročně alokuje 1 mil. EUR, mohly být také podpořené tři projekty v oblasti jaderného výzkumu.

Další podrobnosti k výsledkům výzvy najdete na webu Evropské komise ZDE.

Jak si vedlo Česko?

Ve srovnání s předchozí výzvou zájem o pobyt na českých hostitelských institucích mírně stoupl (ze 168 v roce 2022 na 193 v roce 2023). Ve vysoké konkurenci se podařilo uspět celkem 12 žadatelům – 9 zájemcům o European Postdoctoral Fellowship a 3 uchazečům o Global Postdoctoral Fellowship.
Ve dvou českých firmách, ZENTIVA a MOB-Bars s.r.o., se také uskuteční dodatečná volitelná stáž, tzv. non-academic placement. Česká úspěšnost v této výzvě dosáhla 6,2 %.

Jakým institucím se nejvíce dařilo, zjistíte z přehledu níže:

Hostitelská instituce

Počet grantů MSCA PF

ČVUT

2

Fyzikální ústav AV ČR

2

Univerzita Karlova

2

VŠCHT

2

Masarykova univerzita

1

Mikrobiologický ústav AV ČR

1

Univerzita Palackého v Olomouci

1

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

1

Zdroj: Evropská komise

Kromě projektů financovaných přímo z rozpočtu výzvy MSCA PF 2023 Evropská komise umožní realizaci 50 dalších mobilitních projektů, tzv. ERA Fellowships. Jedná se o dodatečnou příležitost podpořit pobyty v tzv. wideningových zemích, tedy státech s nižší účastí v rámcovém programu, mezi které spadá i Česká republika. Díky ERA Fellowships svůj projekt v ČR bude moci uskutečnit dalších 7 žadatelů.

Na které české instituce granty poputují, si prohlédněte v tabulce níže:

Hostitelská instituce

Počet grantů ERA Fellowship

Masarykova univerzita

2

VŠB - Technická univerzita Ostrava

2

ČVUT

1

Univerzita Palackého v Olomouci

1

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

1

Zdroj: Evropská komise

Celková úspěšnost České republiky, po sečtení vítězných projektů v obou výzvách, tedy činí 9,8 %.

Rádi bychom tímto srdečně blahopřáli všem žadatelům, kteří ve výzvě uspěli. Přejeme hladkou implementaci projektů!

Další výzva na MSCA Postdoctoral Fellowships se otevře 10. dubna 2024 s uzávěrkou 11. září 2024. Technologické centrum Praha opět rádo budoucí uchazeče o tyto granty podpoří. Sledujte náš web pro informace o připravovaných aktivitách.

Autor: Lyudmyla Tysyachna, tysyachna@tc.cz,TC Praha