Technologické centrum Praha

Horizont Evropa ve světovém a evropském kontextu IV.

...známe cenu myšlenky

Horizont Evropa ve světovém a evropském kontextu IV.

20.02.2024

Horizont Evropa ve světovém a evropském kontextu IV.

Soubory:

Příspěvek z 5. února 2024 představil pozici evropských průmyslových korporací mezi 100 největšími globálními inovátory tak, jak je v roce 2023 viděl přední poskytovatel analytiky výzkumu a vývoje Patsnap. V žebříčku Patsnap bylo uvedeno 24 evropských korporací. TC Praha k nim doplnilo informace o (1) výdajích na výzkum a vývoj za rok 2021 z žebříčku EU Industrial R&D Investment Scoreboard a o (2) účasti v rámcových programech EU pro výzkum a inovace. Hlavní závěry tohoto příspěvku mj. byly, že

  • uváděných 24 evropských korporací dohromady nárokuje čistý příspěvek EU v řádu několika stovek milionů € – částku podobnou čistému příspěvku EU, který nárokují polští či čeští účastníci rámcových programů EU pro výzkum a inovace,
  • čistý příspěvek EU nárokovaný z rámcových programů EU největšími korporátními příjemci je stejný jako čistý příspěvek EU nárokovaný některými menšími zeměmi s nízkou výzkumnou a inovační výkonností (např. Chorvatskem, Bulharskem, Litvou či Lotyšskem),
  • prostředky získané korporacemi z rámcových programů EU pro výzkum a inovace představují jen malou část celkových korporátních výdajů na výzkum a vývoj,
  • 9 korporací uvedených v žebříčku Patsnap pro rok 2023 má roční výdaje na výzkum a vývoj vyšší než 5 mld. € (tj. vyšší, než jsou celkové roční výdaje v České republice na výzkum a vývoj).

Oproti žebříčku Patsnap má EU Industrial R&D Investment Scoreboard bohatší veřejně dostupnou datovou základnu pracující s údaji z účetních závěrek 2 500 největších světových průmyslových korporací, v tom z Evropy pro rok 2022 eviduje 520 korporací (ze zemí EU pak 359). Poněvadž žebříček Patsnap pracuje pouze se stovkou korporací, které jsou v čele světového technologického pokroku, je jasné, že řada významných evropských průmyslových korporací s vysokými výdaji na výzkum a vývoj v něm uvedena není (např. Mercedes-Benz, BMW, Airbus, Novo Nordisk, Thales apod.). Databáze EU Industrial R&D Investment Scoreboard nám tak umožní upřesnit poznatky prezentované v předchozím příspěvku.

Roční výdaje na výzkum a vývoj v roce 2021 vyšší než 500 mil. € vykázalo 93 evropských korporací (v tom 72 ze zemí EU). 21 z těchto korporací evidoval mezi 100 největšími světovými inovátory v roce 2023 i Patsnap. Z uvedených 93 evropských průmyslových korporací jich 13 mělo roční výdaje na výzkum a vývoj vyšší než 5 mld. € a dalších 35 mezi 1 a 4,9 mld. € (viz přiložená tabulka).

Pro celý text s tabulkou a mapou přejděte na web Horizont Evropa.

 

 

 

Autor: Vladimír Vojtěch, vojtech@tc.cz, TC Praha, 20. února 2024