Technologické centrum Praha

Aktualizace seznamu auditorských a konzultačních společností pro Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Aktualizace seznamu auditorských a konzultačních společností pro Horizont Evropa

20.02.2024

Aktualizace seznamu auditorských a konzultačních společností pro Horizont Evropa

Rádi bychom vás informovali o nejnovější aktualizaci našeho seznamu auditorských a konzultačních společností, které nabízejí podporu a odborné poradenství pro projekty programu Horizont Evropa. Tento aktualizovaný přehled je přístupný na našich webových stránkách, konkrétně v sekci Právní a finanční aspekty, pod kategorií Finanční a administrativní aspekty - Obecné informace - Odkazy.

Seznam budeme i v budoucnu pravidelně rozšiřovat a aktualizovat, aby odrážel současné dění na trhu a zajistil vám přístup k nejnovějším a nejkvalitnějším zdrojům podpory. 

Zároveň vyzýváme konzultační a auditorské společnosti, které mají zájem o bezplatné zveřejnění svého profilu na našem webu, aby se na nás obrátily prostřednictvím e-mailu finance-pravo@tc.cz. Těšíme se na vaše příspěvky a na rozšíření našeho seznamu kvalitními partnery.