Technologické centrum Praha

Horizont Evropa ve světovém a evropském kontextu III.

...známe cenu myšlenky

Horizont Evropa ve světovém a evropském kontextu III.

05.02.2024 Autor: Vladimír Vojtěch

Horizont Evropa ve světovém a evropském kontextu III.

Přední poskytovatel analytiky výzkumu a vývoje Patsnap vydal na podzim 2023 Globální inovační zprávu, ve které zveřejnil seznam 100 největších globálních inovátorů, kteří vedou světový technologický pokrok, a to nejen z hlediska jejich vlastní rozsáhlé technologické způsobilosti, ale
i z hlediska ovlivňování ostatních podniků (jak v odvětvích jejich hlavní činnosti, tak v odvětvích ostatních). Cílem tohoto příspěvku je navázat na předchozí zprávy z 26. června 2023 a 11. září 2023, v nichž jsme čtenářům představili měřítko rámcových programů EU pro výzkum a inovace
v kontextu výdajů na výzkum a vývoj v největších světových průmyslových korporacích.

V seznamu 100 největších globálních inovátorů pro rok 2023 Patsnap uvádí 24 evropských korporací – v tom 16 ze zemí Evropské unie, 4 ze Spojeného království a 4 ze Švýcarska. V rámci zemí Evropské unie pak dominuje 8 německých korporací zaměřených na strojírenství a automobilový průmysl (Bosch, Continental, Siemens, Volkswagen), výrobu léčiv (Bayer, Boehringer Ingelheim) a chemický průmysl (BASF, Merck). Zastoupení evropských korporací v tomto seznamu je ve srovnání se Spojenými státy americkými a Japonskem nižší. Spojené státy v tomto žebříčku mají 35 korporací, převážně zaměřených na výrobu léčiv a přírodovědný výzkum (např. Abbott, Abbvie, Boston Scientific, Gilead Sciences, Pfizer apod.) a elektronický průmysl a informační technologie (Apple, IBM, Microsoft, Motorola, Oracle apod.). Na druhém místě je Japonsko s 30 korporacemi, které se nejvíce zaměřují na elektronický průmysl a informační technologie (např. Canon, Fujifilm, Fujitsu, Kyocera, Olympus, Sony), strojírenský a automobilový průmysl (např. Denso, Hitachi, Honda, Mitsubishi, Toyota) a chemický průmysl (např. Nitto Denko, Shin-Etsu Chemical, Sumitomo Chemical). Čínská lidová republika má v žebříčku 5 korporací (např. Huawei, Tencent, ZTE) a Korejská republika 3 (LG Chem, LG Electronics, Samsung).

Tabulka níže uvádí, jak si stojí 24 evropských korporací (umístěných mezi 100 největšími globálními inovátory) v rámcových programech Evropské unie – v programu Horizont 2020 (dále jen „H2020“)
v období 2014–2020 a v současném programu Horizont Evropa (2021–2027; dále jen „HE“). Uváděných 24 evropských korporací z programu H2020 dohromady nárokovalo čistý příspěvek EU 724 mil. €, což odpovídá částce, kterou z tohoto programu nárokovali polští účastníci (ti z programu H2020 nárokovali 746 mil. €; účastníci z ČR z H2020 nárokovali 509 mil. €). Obdobně je tomu i
v programu HE. 24 evropských korporací k 19. prosinci 2023 z HE nárokuje čistý příspěvek EU 329 mil. € – v podstatě stejnou částku jako všichni čeští účastníci.

Celý text se zmíněnou tabulkou najdete na tomto odkazu.