Technologické centrum Praha

ČR v Horizontu Evropa k prosinci 2023: 970 financovaných účastí

...známe cenu myšlenky

ČR v Horizontu Evropa k prosinci 2023: 970 financovaných účastí

24.01.2024

ČR v Horizontu Evropa k prosinci 2023: 970 financovaných účastí

K 19. prosinci 2023 evidovala databáze Evropské komise eCORDA pro Českou republiku 970 financovaných účastí v 699 projektech programu Horizont Evropa (dále jen „HE“). K témuž datu tuzemští účastníci nárokovali čistý příspěvek EU ve výši 350 milionů €. Mezi členskými zeměmi EU a zeměmi přidruženými k programu HE si ČR dlouhodobě udržuje 17. pozici, a to jak z hlediska počtu účastí, tak z hlediska čistého příspěvku EU.

Pro srovnání: Polsko je dlouhodobě v obou ukazatelích 16. (1 196 účastí s čistým příspěvkem EU 434 mil. €), Slovinsko je v účasti 19. (772 účastí) a v čistém příspěvku EU 18. (256 mil. €). Pořadí ČR, ale i Polska a Slovinska, zcela odpovídá celkové ekonomické výkonnosti těchto zemí (v ukazateli HDP na obyvatele v paritě kupní síly je ČR mezi členskými zeměmi EU a zeměmi přidruženými k programu HE 18., Slovinsko pak 20.)

Kartodiagramy a další informace si můžete přečíst zde.