Technologické centrum Praha

Zajímáte se o vzdělávání v oblasti dronů a virtuální reality? Výsledky projektu DiGiS jsou zde i pro Vás

...známe cenu myšlenky

Zajímáte se o vzdělávání v oblasti dronů a virtuální reality? Výsledky projektu DiGiS jsou zde i pro Vás

22.01.2024

Zajímáte se o vzdělávání v oblasti dronů a virtuální reality? Výsledky projektu DiGiS jsou zde i pro Vás

V prosinci roku 2023 skončil mezinárodní projekt DiGiS (Building up a Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies), do kterého se kromě Technologického centra Praha zapojilo dalších 10 organizací z ČR, Slovenska, Rakouska, Lotyšska a Španělska. Cílem projektu bylo podpořit vzdělávání v oblasti vývoje a řízení dronů a programování virtuální reality. Jedná se
o rychle rozvíjející obory s překryvem do dalších sektorů, přičemž trh práce nedisponuje dostatečným množstvím odborníků.

Projekt začal před třemi lety vymezením pracovních pozic "Vývojář a operátor bezpilotních leteckých systémů (UAS)" a "Programátor a vývojář aplikací virtuální reality" a nadefinováním profesních požadavků na tyto pracovní pozice (v rámci národních kvalifikačních standardů). To bylo v gesci Technologického centra Praha a partnerských odborných organizací Robodrone Industries s.r.o. a Czech VR Agency, s.r.o.

V následném kroku byly vypracovány vzdělávací moduly zaměřené na výuku vývoje a řízení dronů a programování virtuální reality na středních školách, jejichž pilotní provoz byl zahájen na podzim 2021 ve všech zúčastněných zemích. Zainteresovaní studenti a jejich učitelé si následně otestovali získané znalosti a dovednosti na mezinárodních workshopech, které v rámci projektu proběhly, a předali si zkušenosti s výukou v jednotlivých zemích. Součástí workshopů byly vždy společné práce na projektech a praktické příklady pod odborným dohledem společností Robodrone Industries s.r.o. a Czech VR Agency, s.r.o. Do výuky se zapojilo 112 studentů a výsledkem je volně dostupná vzdělávací platforma https://digisplatform.eu/.

Výstupy projektu byly prezentovány v rámci listopadové konference Future Mind Fest 2023, kde kromě TC Praha a firem zaměřených na VR a drony vystoupili i zástupci ČVUT Praha. Ze závěrů vyplynulo, že výstupy projektu mohou napomoci potenciálním zaměstnancům VR a dronových společností získat takové dovednosti, které zvýší jejich hodnotu na trhu práce a podpoří tak šance na nalezení vhodného zaměstnání. Tím přispějí ke vzniku odolnějších a konkurenceschopnějších firem, které lépe obstojí v mezinárodním podnikatelském prostředí.

Pro více informací kontaktujte: B. Vacátková, vacatkova@tc.cz