Technologické centrum Praha

Úspěch českých podniků v nástroji pro MSP

...známe cenu myšlenky

Úspěch českých podniků v nástroji pro MSP

08.01.2019

Úspěch českých podniků v nástroji pro MSP

Tři podniky z České republiky získají podporu nástroje pro MSP - fáze 1. Firmy VUCHZ,
a. s., iolevel, s. r. o.,
a Yakna, s. r. o., uspěly v poslední uzávěrce roku 2018 a budou moci zpracovat studii proveditelnosti, která ukáže strategii, jak uvést na trh jejich přelomová inovační řešení.

Fáze 1 nástroje pro MSP bude ukončena v první polovině roku 2019, proto by zájemci měli využít posledních dvou uzávěrek, které proběhnou 13. února a 7. května.
Více informací o výsledcích hodnocení naleznete zde.

 

Případně se obraťte o radu na naše odborníky:

Michaela Vlková a Martin Škarka - národní kontakty pro inovace v malých a středních podnicích programu H2020

nebo Silvia Jirásková (jiraskova@tc.cz) a Jiří Vavřínek (vavrinek@tc.cz) z Oddělení rozvoje podnikání.