Technologické centrum Praha

Skončil evropský projekt na podporu účasti v projektech H2020 a Horizontu Evropa

...známe cenu myšlenky

Skončil evropský projekt na podporu účasti v projektech H2020 a Horizontu Evropa

16.01.2024

Skončil evropský projekt na podporu účasti v projektech H2020 a Horizontu Evropa

V prosinci roku 2023 bylo ukončeno řešení tříletého evropského projektu FIT-4-NMP, jehož cílem bylo podpořit talentované nováčky z regionů s nízkou účastí v projektech programů Horizont 2020 a Horizont Evropa financovaných Evropskou komisí. Jednalo se o firmy a instituce v oblasti nanotechnologií, pokročilých materiálů a výrobních procesů, které se doposud těchto mezinárodních projektů neúčastnily. Cílem bylo předat těmto podnikům zkušenosti dosavadních účastníků, tzv. TOP inovátorů, a nabídnout jim pomoc s výběrem vhodné výzvy, nalezením partnerů i předložením projektu. Konsorcium tvořilo 10 partnerů se zkušenostmi s předkládáním projektů, kteří vypracovali cílené strategie a postupy - informační know-how pro stakeholdery v daných oblastech.

V průběhu realizace projektu vytipovali partneři vhodné firmy a instituce z 92 regionů Evropy
s nízkou nebo nulovou účastí
 ve výše zmíněných programech. Bylo identifikováno 187 nováčků,
z nichž 65 bylo malých a středních podniků, a také 150 tzv. TOP inovátorů, kteří již měli zkušenosti
z několika podaných projektů. Do řešení se zapojily firmy a instituce z 26 zemí a uskutečnilo se šest inovačních workshopů, kterých se účastnilo 64 nováčků. Uskutečnily se také čtyři on-line a čtyři on-site školení (za účasti 350 zájemců) a šest školení zaměřených na technologický transfer, kde se mohli nováčci aktivně zapojit formou prezentace. Bylo uděleno 106 cestovních grantů na networkingové a školící akce za účelem navázání spojení projektových partnerů a nabytí zkušeností nováčků.

Celkem byla podpořena příprava 74 projektových návrhů, z nichž 23 bylo předloženo ve výzvách programu Horizont Evropa v rámci Klastru 4 v tématech „Klimaticky neutrální, cirkulární a digitalizovaná výroba“ a „Zvýšení autonomie v klíčových strategických řetězcích pro odolnost průmyslu“. Dalších 51 projektových návrhů bylo předloženo v relevantních výzvách programu HE MSCA DN, RISE, Widening Twinning, Widening ERA-Chairs, COST a M-ERA.NET.

Podrobnosti o projektu naleznete ZDE.

Pro více informací kontaktujte Evu Kudrnovou, kudrnova@tc.cz