Technologické centrum Praha

Pre-screening návrhů projektů Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Pre-screening návrhů projektů Horizont Evropa

09.01.2024

Pre-screening návrhů projektů Horizont Evropa

Soubory:

Připravujete projektový návrh do nadcházejících výzev Horizontu Evropa?

Chcete získat cennou zpětnou vazbu přímo od expertů-evaluátorů Evropské komise včetně doporučení, jak projekt na poslední chvíli ještě vylepšit?

Technologické centrum Praha vám nabízí zdarma službu pre-screening projektových návrhů. Služba je určena všem navrhovatelům z ČR, kteří splňují následující podmínky:

- připravují projekt do výzev Horizontu Evropa v podprogramech: Clusters 1 to 6,  Widening & ERA, EIC Pathfinder,

- jsou koordinátorem připravovaného projektu nebo jsou vedoucím některého z pracovních balíčků,

- registrují se s dostatečným časovým předstihem jako zájemce o tuto službu do platformy https://wideraexperts.eu/,

- seznámí se s charakterem a podmínkami poskytované služby uvedenými na webu  https://www.ncpwideranet.eu/wideraexperts/ nebo v přiloženém souboru,

 

Technologické centrum Praha poskytuje tuto službu prostřednictvím projektu NCPWIDERA.NET, Pre-screening bude umožněn celkem až 50 projektům českých navrhovatelů.

Pro podrobné informace či pomoc s přípravou projektového návrhu se obracejte na své oborové národní kontakty.