Technologické centrum Praha

Rekapitulace grantů ERC řešených v ČR a grantů ERC pod vedením českých výzkumníků v zahraničí v letech 2007 - 2023

...známe cenu myšlenky

Rekapitulace grantů ERC řešených v ČR a grantů ERC pod vedením českých výzkumníků v zahraničí v letech 2007 - 2023

08.01.2024

Rekapitulace grantů ERC řešených v ČR a grantů ERC pod vedením českých výzkumníků v zahraničí v letech 2007 - 2023

Soubory:

Téma Evropské výzkumné rady (ERC) je v současné době žhavým tématem výzkumné politiky v ČR. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že provedu další pokus o přehlednou rekapitulaci grantů ERC řešených v ČR a grantů ERC pod vedením českých výzkumníků v zahraničí od roku 2007 do současnosti, resp. do 17. 12. 2023.

Práce to nebyla snadná, neboť oficiální datové zdroje nejsou vždy přesné a úplné (spíše jsou nepřesné a neúplné) a statistiky grantů ERC se mění velmi rychle v čase, a to i vzhledem k jejich přenositelnosti mezi hostitelskými institucemi a zeměmi. Je tedy možné, že i přes sebevětší snahu o přesnost, nemusejí být údaje na 100 % validní.

Za chyby, ať již způsobené kvalitou datových zdrojů, či vzniklé při zpracování těchto dat, se předem omlouvám a uvítám případné reakce čtenářů a návštěvníků těchto webových stránek.

Data jsou volně ke stažení v příloze. Při jejich použití uvádějte prosím zdroj dat - TC Praha.

Daniel Frank, TC Praha, frank@tc.cz