Technologické centrum Praha

Evropský srovnávací přehled inovací 2018

...známe cenu myšlenky

Evropský srovnávací přehled inovací 2018

03.07.2018

Evropský srovnávací přehled inovací 2018

Dne 22. června 2018 zveřejnila Evropská komise Evropských srovnávací přehled inovací 2018 (European Innovation Scoreboard 2018). Přehled poskytuje srovnávací analýzu výsledků inovací v zemích EU, v jiných evropských zemích a v regionálních sousedních zemích. Posuzuje relativní silné a slabé stránky národních inovačních systémů a pomáhá zemím identifikovat oblasti, které je třeba řešit.

Dle hodnotící zprávy se inovační výkon EU nadále zlepšuje, rovněž se zrychluje pokrok a výhled je pozitivní. Od roku 2010 vzrostla průměrná inovační výkonnost EU o 5,8 localhost a očekává se, že se v příštích 2 letech zlepší o dalších 6 localhost.

EU nadále zlepšuje své postavení vůči Spojeným státům, Japonsku a Kanadě. Čína však dosahuje trojnásobku míry růstu inovační výkonnosti v EU. Od roku 2010 se v rámci EU výkon inovací zvýšil v 18 zemích a naopak snížil v deseti zemích. Švédsko zůstává vedoucím inovátorem EU, po němž následuje Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Velká Británie a Lucembursko. Litva, Nizozemsko, Malta, Velká Británie, Lotyšsko a Francie jsou nejrychleji rostoucími inovátory.

Česká republika je středním inovátorem. Dle prozatímních údajů CIS 2016 zaznamenala ČR zlepšení výkonnosti u čtyř ukazatelů a snížení výkonnosti u dvou ukazatelů. Profil ČR naleznete zde.

Více informací a hodnotící zprávu, provily jednotlivých zemí a další související dokumenty naleznete zde.