Technologické centrum Praha

Otevřený přístup k vědeckým informacím v H2020 - leták

...známe cenu myšlenky

Otevřený přístup k vědeckým informacím v H2020 - leták

18.12.2018

Otevřený přístup k vědeckým informacím v H2020 - leták

TC AV ČR vydalo leták, který na šesti stránkách poskytuje základní informace o problematice otevřeného přístupu k vědeckým informacím v programu Horizont 2020 včetně souvisejících webových odkazů.

Leták si můžete stáhnout zde nebo v naší sekci Publikace.