Technologické centrum Praha

Brožura o možnostech stáží a dalšího vzdělávání

...známe cenu myšlenky

Brožura o možnostech stáží a dalšího vzdělávání

13.12.2018

Brožura o možnostech stáží a dalšího vzdělávání

Kancelář CZELO připravila informační brožuru o možnostech stáží a dalšího vzdělávání poskytovaného v rámci programů Horizont 2020, ERASMUS+  a dalších aktivit. Cílem publikace je obeznámit studenty, absolventy i širokou veřejnost v České republice s možnostmi stáží a dalšího vzdělávání v evropských programech.

Specifická část brožury je zaměřena na možnosti stáží v Bruselu. Poskytuje informace o nabídkách stáži v institucích Evropské unie a jejich agenturách, zastupitelských úřadech České republiky a dalších českých subjektech působících v Bruselu. Naleznete zde také informace o možnostech financování stáží a praktické informace o životě v Bruselu.

Brožura je k dispozici v elektronické formě pod odkazem zde, nebo v sekci Publikace.