Technologické centrum Praha

Školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky v Bruselu

...známe cenu myšlenky

Školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky v Bruselu

11.12.2018

Školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky v Bruselu

Ve dnech 5. – 7. prosince 2018 se v Bruselu uskutečnilo další školení projektových manažerů V4. Na rozdíl od předešlých edicí se organizátoři rozhodli akci otevřít i pro širší veřejnost, a celkově se tak školení účastnilo 34 projektových manažerů působících na univerzitách a výzkumných institucích v zemích V4, Litvě, Slovinsku a na Kypru. Na organizaci se podílely Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO), Stálé zastoupení Maďarska při EU, Polská styčná agentura pro výzkum (PolSCA)
a Slovenská styčná kancelář pro výzkum a vývoj (SLORD).
Společným cílem těchto subjektů je zvyšování národní účasti v evropských programech pro VaVaI a zviditelnění regionu v Bruselu. Školení projektových manažerů bude následováno dalšími společnými aktivitami v roce 2019.

Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách přesahující rámcový program Horizont 2020. Kancelář CZELO řadí stáže projektových manažerů mezi své standardně poskytované služby, nicméně díky organizaci ve větším formátu mohou účastníci absolvovat intenzívní třídenní program, který zahrnoval jak řečníky z Evropské komise, tak řadu expertů se zkušenostmi z praxe.

Zástupci EK ve svých příspěvcích hovořili například o, otevřeném přístupu k výzkumným datům, komunikaci a diseminaci výsledků projektů, auditech projektů H2020 a nástrojů Evropského výzkumného prostoru, či o možnostech využití dalších iniciativ jakými jsou společné podniky, partnerství veřejného sektoru, iniciativy společného programování nebo evropská inovační partnerství. Odborníci
se znalostí bruselského prostředí a zástupci belgických institucí pak například sdíleli svůj vhled do procedury komitologie, tvorby pracovních programů a profesionálního lobbingu, strategie pro rozvoj lidských zdrojů nebo se podělili o své zkušenosti s hodnocením projektů. Program školení zahrnoval také aktuality evropské výzkumné politiky zaměřené na program Horizont Evropa a nechyběla ani informativní sekce věnovaná dopadům brexitu.

Další školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky se bude konat na jaře 2019 a jeho náplň bude aktualizována dle zpětné vazby účastníků.

Program školení naleznete zde.

 V4 Training_Brussel_01.jpg  V4 Training_Brussel_04.jpg
 V4 Training_Brussel_05.jpg  V4 Training_Brussel.jpg