Technologické centrum Praha

Danuše Nerudová hostem dvanáctého Science Café

...známe cenu myšlenky

Danuše Nerudová hostem dvanáctého Science Café

12.12.2018

Danuše Nerudová hostem dvanáctého Science Café

Již dvanáctý debatní večer Science Café uspořádala Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) společně se svými partnery 28. listopadu v prostorách Plzeňského domu v Bruselu. Pozvání tentokrát přijala prof. Danuše Nerudová, která se ve své vědecké práci věnuje problematice daní a společnému konsolidovanému základu daně, dlouhodobě se také zabývá otázkami daňové politiky v Evropské unii a mezinárodním zdaněním, daňovou legislativou Evropského společenství i jejími historickými i politickými souvislostmi. 

Výsledky výzkumu prof. Nerudové bere v potaz nejen Evropský parlament ale i Nezávislá komise pro reformu globálního zdanění (ICRICT), kde zasedají významní ekonomové jako je nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz. Spravedlivé a účinné zdanění je také pro Evropskou komisi nejvyšší politickou prioritou a je spojeno s cíli EU jako silný jednotný trh a stabilní hospodářství založené na růstu, zaměstnanosti a investicích. V debatě byly rovněž položeny otázky na vzdělávání veřejnosti a zdůrazňování potřeby odvodu daní a na zdaňování korporací v éře digitální ekonomiky.

Danuše Nerudová působí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně jako vedoucí Ústavu účetnictví a daní a pro období 2018 až 2022 byla zvolena rektorkou Mendelovy univerzity v Brně. Jejím cílem je proměnit univerzitu ve skutečně moderní univerzitu 21. století, která bude otevřenou institucí s rovnými příležitostmi a přispěje k rozvoji společnosti.

Tradičními partnery při organizaci Science Café byly České centrum v Bruselu a Zastoupení Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje
a hlavního města Prahy v Bruselu.

SC_D-Nerudova_04.jpg