Technologické centrum Praha

Informační akce na podporu vědy v regionech EU

...známe cenu myšlenky

Informační akce na podporu vědy v regionech EU

10.12.2018

Společné výzkumní středisko Evropské komise (JRC) vybralo 23 návrhů na informační akce v regionech členských států EU
v rámci pilotního projektu "Science meets Parliaments / Science meets Regions", financovaného Evropským parlamentem.
Projekt má za cíl propojit vědce, tvůrce politik a občany a ukázat, co může věda dělat pro politiku, a to i na regionální úrovni s dopadem na každodenní život občanů.

Jednotlivé akce pokryjí témata jako

  • řízení přírodního rizika,
  • udržitelné a ekologické inovace,
  • pobřežní a námořní cestovní ruch,
  • problematiku migrace a jiné.

První akce, která se uskuteční v rámci pilotního projektu, bude pořádaná regionem Velkopolsko 12. prosince 2018.
Akce na téma Eco-innovation & Energy policy se uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2019 v Brně.

Více informací naleznete zde a celý přehled akcí zde.