Technologické centrum Praha

Národní informační den o grantech ERC

...známe cenu myšlenky

Národní informační den o grantech ERC

03.12.2018

Národní informační den o grantech ERC

Uskutečnil se Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady, který organizovalo společně TC AV ČR a Univerzita Karlova 27. listopadu 2018 ve Vlasteneckém sále pražského Karolina. Cílem informačního dne bylo seznámit posluchače se základními informacemi o ERC, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení, a zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů.

Informační den zahájili rektor UK Tomáš Zima a Naďa Koníčková, vedoucí Národního informačního centra pro evropský výzkum TC AV ČR. Účastníci z řad mladých výzkumníků, zástupců vedení jednotlivých institucí a projektových manažerů, kteří zaplnili celý sál, vyslechli prezentace opravdu nejpovolanějších. O vlivu ERC grantů v Evropě a v České republice hovořil Tomáš Jungwirth, který je jako jediný Čech člen vědecké rady ERC. Peter Šebo, dřívější hodnotitel jednoho z panelů Starting Grants (2008-2014) se podělil o zkušenosti hodnotitele a poradil, jak se připravit na interview v Bruselu, pokud žadatel postoupí do druhého kola procesu získání grantu. Zdeněk Strakoš, (MFF UK), předseda panelu Advanced Grants a hodnotitel, který dlouhodobě spolupracuje na ERC workshopech s TC AV ČR, prezentoval své zkušenosti z pozice předsedy panelu a popsal proces hodnocení ERC žádostí. Zaměřil se také na otázku důležitosti získání grantu ERC z pohledu výzkumných institucí.

O pravidlech účasti, struktuře návrhu a další možné podpoře ze strany TC AV ČR a UK dále hovořily Zuzana Čapková (národní kontakt pro ERC granty, TC AV ČR), Adéla Jiroudová (vedoucí Evropského centra UK) a Ludmila Součková (odd. podpory projektů, PřF UK). Odpolední blok patřil třem úspěšným žadatelům o ERC granty, kteří se podělili s jejich výzkumy a se zkušenostmi s průběhem podáváním grantové žádosti. Byli jimi Filip Matějka z CERGE-EI, který získal ERC Starting Grant, Libor Barto s ERC Consolidator grantem a Jiří Klimeš s ERC Starting grantem, oba z Univerzity Karlovy. Všichni tři jmenovaní výzkumníci prošli dříve jak workshopem pro žadatele o ERC Starting/Consolidator granty, tak i návazným nácvikem na pohovor v Bruselu, který dlouhodobě organizuje TC AV ČR společně s UK. (Např. zpráva zde.)

Prezentace řečníků z informačního dne jsou ke stažení na stránkách H2020 zde.

 ERC_NID_na UK_02.jpg  ERC_NID_na UK_03.jpg
 ERC_NID_na UK_04.jpg  ERC_NID_na UK_05.jpg
 ERC_NID_na UK_06.jpg  ERC_NID_na UK_08.jpg