Technologické centrum Praha

Kohezní politika po roce 2020

...známe cenu myšlenky

Kohezní politika po roce 2020

03.07.2018

Evropská komise obnovila v červnu 2018 iniciativu „Stairway to Excellence“(S2E),  a to na další dva roky. Iniciativa bude i nadále poskytovat cílenou podporu a odborné znalosti regionům, které nejsou tolik úspěšné v inovacích.

V návaznosti na návrhy EK týkající se budoucí politiky soudržnosti, nového programu Horizont Evropa a v souladu s obnovenou agendou EK pro výzkum a inovace přispěje iniciativa k rozvoji regionů a k aktualizaci a zdokonalení jejich strategií pro inteligentní specializaci ještě před začátkem rozpočtového období 2021–2027. Pomůže jim také při identifikaci odpovídajících zdrojů EU
k financování inovativních projektů a při spolupráci na vytváření inovačních seskupení s ostatními regiony, které se vyznačují podobnými aktivy.

Iniciativa, kterou koordinuje Společné výzkumné středisko (JRC), nabídne regionům čtyři hlavní druhy podpory:

  1. Identifikace oblastí, které by měly být zlepšeny ve strategii chytré specializace (S3) v regionálních inovačních systémech (RIS3) a ve způsobu, jak spolupracují s ostatními regiony ve VaVaI,
  2. Využívání různých zdrojů financování,
  3. JRC bude přispívat ke zjišťování a nápravě konkrétních regionálních překážek pro inovace,
  4. JRC nabídne rovněž příležitosti k navazování kontaktů a praktické semináře pro regiony.

Iniciativa S2E byla zahájena v roce 2014, kdy se inteligentní specializace stala požadavkem v rámci pravidel politiky soudržnosti. Pro období 2018–2019 se zaměřuje na přípravu příštího dlouhodobého rozpočtu EU, a to na základě metody pilotních akcí pro inteligentní specializaci z roku 2017.

Více informací naleznete v tiskové zprávě  zde.

JRC and EC.jpg